FJÄRRVÄRMECENTRALER

BYS COMBIFLEX
kompletta med valfri automatik.


Effektiva prefabricerade fjärrvärmecentraler
BYS VVS Fastighetscentral BYS COMBIFLEX DH59
En komplett central för upp till 150 lägenheter på 0,25 m2 golvyta.


Med vår nya världspatenterade värmeväxlare BYS DH59, som ersätter tidigare flera ihopkopplade
fjärrvärmeväxlare för 2-stegskoppling tar BYS VVS ett stort kliv i utvecklingen för både
budgeten och miljön. BYS DH59 är i ett stycke optimerad för både radiator- och varmvatten i
samma växlare för 2-stegskoppling med ännu bättre driftekonomi, högre prestanda och minskade förluster.

Primärsidan

Med styrventiler och ställdon för tappvarmvatten och värmekrets. Primärsidan har gemensam retur och inbyggd förvärmning av tappvattnet.

Sekundärsidan

Med  anslutningar och påfyllningsledning för värmesystemet, varm- och kallvattenanslutningar, kriskoppling och VVC-anslutning med cirkulationspump. Reglerutrustningen är internt elkopplad och ansluten till 2-polig arbetsbrytare.

Utrymmesbesparande som ger mer plats att hyra ut

Tack vare det kompakta formatet är centralen lätt att placera. Basplattan på centralen är 50 x 50 cm.
Centralen på bilden är bestyckad för uppvärmning och varmvattenförbrukning till 40 lägenheter.
Rationellt montage och service i fastigheten med överskådligt åtskild primär- och sekundärsida, allt
förmonterat från fabriken i Malmö. Centralen är klar att ta i drift så snart vatten och el är kopplade.

 

Två växlare har blivit en!
På framsidan sitter den patenterade DH59-växlaren med integrerad radiator- och varmvattenväxlare.
Den ersätter två parallell eller tre 2-stegs kopplade växlare med en enda

 
Asymmetrisk Plattvärmeväxlare BYS DH59

DH59 är den första plattvärmeväxlaren som är utvecklad speciellt för fjärrvärme. I en och samma enhet
görs vatten för både varmvatten och uppvärmning.
För att sänka returtemperaturen så mycket som möjligt behövs tre olika sektioner i växlaren.

*Sektion ett värmer upp radiatorvattnet.
*Sektion två värmer upp tappvarmvatten.
*Sektion tre förvärmer det inkommande kallvattnet med returvattnet från sektion ett och två.

.
Villacentral utan plastfront . Villacentral med vit plastfront

 

  Ladda ner en broschyr:
Teknisk information DH39-24
Jämförelse olika fabrikat