HISTORIK

BYS VVS startades 1994 av Bengt Yngve Sundell (BYS).

1995 togs kontakt med EST(Energisparteknik) i Malmö som
tillverkade perfabcentraler samt hade försäljningsrätten för
TAU:s lödda plattvärmeväxlare, som tillverkades i Landskrona.

BYS VVS blev härmed återförsäljare av Energispartekninks
värmeväxlare, såväl lösa växlare som prefabricerade centraler.

I
dag tillverkas växlare och prefabcentraler för BYS VVS'
räkning av TAU District Heating AB.

Ungefär samtidigt under 1995 fick BYS VVS kontakt med
MR SHUNT dvs Lennart Nordström och samarbete inleddes.